อินเวอร์เตอร์ SMA Sunny Tripower 25000-TL (Grid-Tie Inverter)


Product Name:SMA Sunny Tripower 25000-TL

Description:

Three-phase grid-tie iverter
Maximum efficiency 98.3%
DC input voltage กว้างมาก 390V-800V
Transformerless เทคโนโลยีใหม่ ไม่ใช้หม้อแปลง

AC output power 25000W
การรับประกัน 5 ปี

 

Datasheet :Sunny Tripower 25000-TL 
Download :
SMA Sunny Tripower 25000-TL.pdf

 


 

© 2015 Eco Solar

ข้อมูลติดต่อ

โทร +66 (087) 204-3322 (คุณภาณุ)
โทร +66 (088) 4208882 (คุณภาคภูมิ)

Eco Solar Cell โดย บริษัท อีโค โซลาร์เซลล์ จำกัด
อาคาร 304/984    ซ.พหลโยธิน 49/1 ถ.พหลโยธิน    เขตหลักสี่ 10210 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

solarcellcity@gmail.com

eco facebook

Back to Top